Satınalma Akademisi A.Ş. Hakkında

Satınalma Akademisi A.Ş.
Satınalma Akademisi A.Ş. alanında uzmanlaşmış, stratejik satınalma üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bir şirkettir.

Kurumumuz American Purchasing Society tarafından yürütülen "Certified Purchasing Professional" ve "Certified Professional Purchasing Manager" programlarının Türkiye'deki eğitim ve sınav ortağıdır.

Periyodik olarak açılan eğitimlerimiz farklı şirketlerden ya da bireysel katılımcılarla gerçekleştirilmektedir

Bunun haricinde, kurumlara özel kendi yerlerinde kapalı eğitim seçeneklerimiz de bulunmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz ağırlıklı olarak satınalma alanında, kurumsallaşma, satınalma organizasyonunun kurulması, satınalma süreçlerinin oluşturulması, satınalma stratejisinin oluşturulması alanlarını kapsamaktadır.

Satınalma Akademisi, ticari faaliyetlerinin yanı sıra, satınalma anlayışının gelişmesini sağlamak amacıyla, dünyada var olan ve sürekli gelişen satınalma eğilimlerini takip ederek çeşitli zamanlarda paneller, forumlar, konferans ve sempozyumlar gibi organizasyonlar düzenlemekte ya da düzenlenmesine aracı olmaktadır.

Ayrıca, başta Çin ve diğer Asya ülkeleri olmak üzere, değişik ihtiyaç gruplarıyla ilgili fuar organizasyonlarına katılma konusunda sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz
Satınalma alanında tüm dünyada hızlı bir gelişme ve yenilenme yaşanmaktadır. Artık satınalma herkesin bildiği sıradan ihale, pazarlık, tedarik ekseninden uzaklaşmakta, satınalma bölümleri şirketlere maliyet düşümünün yanında değer de katmaktadır. Türkiye’de de konu üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına karşın, satınalma departmanları çoğunlukla tedarik zinciri organizasyonlarının alt parçası olarak kalmakta ve hak ettiği önemi görememektedir.

Oysa, büyüme, pazar artırma ve rakiplere karşı avantaj kazanmanın yolu, sadece üretim maliyetlerinin düşürülmesi değil, harcanan her bir kuruşun doğru yönlendirilmesi ve alırken kazanmaktan geçer.

Tüm dünyada eksikliği hissedilmekle birlikte, özellikle Türkiye’de henüz satınalma konusunda uzmanlaşmış çalışan ve yönetici yetiştirebilecek, yaygın ve erişilebilir bir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır.

Satınalma Akademisi, bu alandaki boşluğu dolduracak, dünyada var olan ve sürekli gelişen satınalma eğilimlerini takip ederek satın alma organizasyonlarının gelişmesini sağlayacaktır.
Vizyonumuz
Satınalma ve stratejik yönetim konusunda Türkiye’de lider, tanınan ve değer verilen eğitim ve danışmanlık kurumu olmak.
Stratejimiz
Satınalma Akademisi, vizyon ve misyonunu gerçekleştirme yolunda üç temel yol izleyecektir:

Eğitimler
Şirketlere özel danışmanlık çözümleri
Organizasyonlar

Şirketimiz bu ana kategorilerdeki hizmetleri Türkiye genelinde yaygın şekilde verecektir.

Satınalma Prensiplerimiz
Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz şu prensipler çerçevesinde verilmektedir:

Birlikte kazanma

Tedarikçiler ve iç müşterilere güven verme

Maliyet düşümü ve değer yaratma yoluyla şirket sonuçlarına katkıda bulunma, ve rekabette farklılık yaratma

Nasıl Bir Çalışan
Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde çalışanlara aşağıdaki çalışma prensipleri verilmektedir:

Sistemli

Analitik

Farkında

Dengeli

Uzman

Stratejik