American Purchasing Society sertifikası tüm dünyada kabul edilen geçerliliği ile üst yönetimlere ve yöneticilere çalışanlarının ya da işe başvuranların yetkinlikleri ve yetenekleri konusunda bir güvence vermektedir.

Bunun yanında, çalışanlar şirketlerinin kendilerini uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programına gönderdiğini bildiklerinde, kendilerine olan güvenleri, iş tatminleri ve şirketlerine olan bağlılıkları artıyor. Bu da çalışanların, dolayısıyla satınalma bölümlerinin performansını artırıyor. Uluslararası sertifika sahibi olmak satınalma çalışanlarının şirket içerisinde daha yetkin ve diğer departmanlar tarafından daha çok kabul görmesini sağlıyor.

Amerika çapında yapılan bir araştırma CPP ve CPPM sertifikası sahiplerinin kendi seviyelerindeki diğer satınalma çalışanlarına göre %23,4 daha fazla kazandıklarını gösteriyor.

CPP1

Certified Purchasing Professional (CPP) programı, işyerindeki çözümlerin bir parçası olarak satınalma alanında başarılı iyileştirme çalışmaları yapmış çalışanlara öneriliyor. Bu program 6 günlük bir eğitimden ve ardından yapılacak değerlendirme sınavından oluşuyor.

CPPM1

Certified Professional Purchasing Manager (CPPM) programı is yönetici pozisyonunda olan çalışanlara veriliyor. Bu sertifikaya başvurmak için geçerli bir Certified Purchasing Professional (CPP) sertifikası sahibi olmak ön koşulu var. Bu program da yine 6 günlük bir eğitimden ve ardından yapılacak değerlendirme sınavından oluşuyor.